obec Břuchotín

Břuchotín je severozápadní část obce Křelov-Břuchotín v okrese Olomouc.

-

obec Břuchotín

Břuchotín je severozápadní část obce Křelov-Břuchotín v okrese Olomouc.

 

Leží v blízkém sousedství Křelova, přibližně 7 km severozápadně od Olomouce, poblíž silnice vedoucí z Olomouce do Litovle. Prochází zde rychlostní silnice R35 a silnice II/635.

 

V roce 2009 zde bylo evidováno 69 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 186 obyvatel.

 

Břuchotín je také název katastrálního území o rozloze 1,79 km2

 

Rozkládá se v nadmořské výšce asi 242 m nad mořem na mírném sprašovém návrší, které se svažuje k severu ke Skrbeni.

 

V obci se nachází obchod, hřiště, kaplička, zastávka autobusu č. 728 a 770, rybník a také spolek SDH Břuchotín.

 

Historie obce

Podle dostupných dokladů vznikla naše obec v roce 1284, kdy je zachován první písemný doklad. Ale k založení obce mohlo dojít mnohem dříve. Tehdy XXXXXX, vikéř metropolitního kostela v Olomouci, daroval ve své závěti tomuto kostelu svůj dvůr v Břuchotíně, který zdědil po svém otci XXXXXXXXX, s poli, lukami a větším příslušenstvímXXX. Zde vymínil si požitky z něho až do své smrti. XXXXX pokřtil král Václav II. v roce 1284 a biskup olomoucký TheoXXXX pak v roce 1286.

 

Užitky z tohoto statku bral XXXXXX - správce - XXXXX

 

V 15. a 16. století mívali Břuchotínští spory o pastviny se Skrbeňskými (r. 1495) a s Horeckými o jejich vrchností, pány z Horky (r. 1521). Roku 1619 dne 9. dubna dala kapitula Břuchotínským XXXX. Za to však měli z každého XXX odvádět ročně 14 groš a z každého gruntu, ať selského nebo chalupnického, jedno kuře své vrchnosti.

 

Po třicetileté válce byli v obci:

 

* 3 celolánici s výměrou 73 měřic

* 2 čtvrtlánici s výměrou 54 měřic

* 4 pololánici s výměrou 36 měřic

o Výměra obecního pole činila 15 měřic.

 

V roce 1750 se pak XXX složení obyvatelstva změnilo. V obci bylo 9 sedláků, 7 chalupníků, 7 domů výměnických, 2 XXX, obecní hospoda a pastouška. Obecního pole bylo 21 měřic a 61 měřic pastvin. Všech obdělaných polí v obci bylo 562 měřic, zahrad 5 měřic. Obec měla celkem 23 čísel.

 

Vrchnost měla v obci dvůr a brala od poddaných tyto činže:

 

* XXX

 

Co se týče robot, mělo 9 sedláků povinnost robotovati se dvěma koňmi po 5 dní v týdnu v době od sv. Jana do sv. Václava. Po ostatní část roku jen 3 dny. XXX robotovali 2 dny v týdnu po celý rok, mlátili obilí, řezali sečku a konali jiné práce.

 

Domněnka, že název obce byl odvozen od majitele dvora Jana Břuchoty, není ničím doložena. Obec byla v historii označována jako Břichotín, v darovací listině byla označena jako Brzuchothyn. Uvádí se, že v roce 1834 měla obec 36 domů a 218 obyvatel. Tyto zprávy byly čerpány z dokladů uložených ve Státním archivu v Janovicích u Rýmařova a v Okresním archivu v Olomouci.

 

Kronika obce byla zavedena až v roce 1924 a vedena až do roku 1951. Po sloučení obcí Břuchotín a Křelovem se prý předala na MNV Křelov, po připojení obcí s městem Olomouc se neví, kde se kronika nachází.

 

Napsal Ladislav Lakomý